Foreningsoplysninger
Vedtægter
Datapolitik
60-års visionen
Mere
Indtast dit spørgsmål her...
boardmember
MIKKEL
SKIPPER
Bestyrelsesmedlem
Teknisk ekspertise ydes af Mikkel i rollen som kasserer og vejleder omkring økonomi og it-systemer samt forlæg til bl.a. FN.

Baggrund som Datamatiker med erfaring som it-chef i softwarevirksomheder. Certificeret projektleder og i historie fra University of Oxford.
boardmember
KIM
SKIPPER
Bestyrelsesformand
Next step formgives af Kim (f. 1951), som på sin 60-års fødselsdag udformede visionen om at hjælpe, hvilket senere grundlagde Global Supporters.

Fhv. viceskoleinspektør og har arbejdet med flygtninge og indvandrerbørn i undervisning og kultur samt pædagogisk udvikling.
boardmember
ANNJA
LAURITSEN
Bestyrelsesmedlem
Hjælpeprogrammet ledes og tilrettelægges af Annja, der trækker på sin mangeårige erfaring fra Ungdommens Røde Kors og Dansk Røde Kors.

Udd. folkeskolelærer, deltaget i Zimbabwe Røde Kors' arbejde og arrangementer i Sverige, Island, Finland, Tyskland med deltagere fra hele verden.
Foreningsoplysninger
Global Supporters er en non-profit velgørende forening uden politiske tilhørsforhold, ejere eller private interesser.
Global Supporters
Gefionvej 67
2740 Skovlunde
CVR-nr.: 38044753
E-mail: post@globalsupporters.dk
Bankforbindelse
Arbejdernes Landsbank
Kontonr.: 5339-0000250527
Gældende vedtægter:
Datapolitik
Den 22. oktober 2018 (revideret 28. november 2018)
Global Supporters fører en restriktiv indsamlingspolitik af alle former for personoplysninger.

Der indsamles alene oplysninger i forbindelse med vores hjemmeside (f.eks. besøgstal), almindelige oplysninger om medlemmer (f.eks. e-mail adresser) samt fortrolige oplysninger på bestyrelsesmedlemmer (f.eks. cpr-numre). Der indsamles ikke følsomme oplysninger.

Medlemsoplysninger offentliggøres ikke uden det enkelte medlems samtykke. Når et medlemskab ophører vil alle personoplysninger blive slettet. Fakturaer gemmes af hensyn til bogholderiet.

Global Supporters er ansvarlig for behandlingen af alle personoplysninger, dog kan oplysninger betros samarbejdspartnere, som behandler disse for at opfylde aftalen med Global Supporters (f.eks. hjemmeside). Global Supporters har en databehandleraftale med alle samarbejdspartnere, hvorved de forpligtiger sig til at behandle oplysningerne fortroligt efter Global Supporters instruks.

Global Supporters videregiver fortrolige oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i det omfang, at der foreligger et af bestyrelsen godkendt forretningssamarbejde (f.eks. bankforbindelse), der kræver legitimationsoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne af hensyn til opfyldelsen af dansk lovgivning. Global Supporters sletter fortrolige oplysninger i egne systemer, når et bestyrelsesmedlem fratræder sin post.

Der kan i øvrigt forekomme behandling af personoplysninger i overenstemmelse med Global Supporters vedtægter, i kommunikation mellem Global Supporters og dets medlemmer samt i kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer. E-mails bliver gemt på de til Global Supporters tilhørende elektroniske postkasser.

Nærværende privatlivspolitik kan løbende revideres af bestyrelsen. Ønsker du at klage, skal din henvendelse rettes til www.datatilsynet.dk.
60 years
60-års fødselsdags-visionen
Fattigdom kan synes uhelbredelig som f.eks. kræft... Men vi tilbyder stadig hjælp til at komme sig efter at være blevet ramt; én person, én familie eller én landsby ad gangen.
Global Supporters Logo
At styrke de fattige ved at stille finansiering til rådighed for at drive eller udvide deres forretning, opbygge deres aktiver (erhverve jord, bygge, forbedre deres hjem) og reducere deres sårbarhed ved jævne pengestrømme, adgang til kredit, opsparing og forsikring.
Stiftet af Skipper & Lauritsen
Cambodja •
Ecuador •
Malawi •
Pakistan •
Peru •
Rwanda •
Vietnam •
Zambia •
Zimbabwe