Sådan hjælper vi
Global Supporters hjælper de fattigste i verden med at forbedre deres egne direkte livsvilkår gennem at støtte forskellige former for hjælp-til-selvhjælps-programmer for disse mennesker.
TYPISKE MÅDER, VI HJÆLPER PÅ

Vi kan fx direkte donere penge, hjælpemidler eller andre fornødenheder til de, der har behov.

Men i langt de fleste tilfælde hjælper vi modtagerne af hjælp-til-selvhjælp gennem deltagelse i en slags mikroøkonomisk hjælpekredsløb. Her giver vi et typisk mindre beløb væk til en eller flere personer i de fattigste dele af verden. Disse midler bruger modtagerne så ofte til at skabe, udvikle eller videreføre en form for virksomhed, så de kan tilvejebringe en indkomst, de ellers ikke ville have haft mulighed for at få. Denne muliggjorte indkomst kan de så bruge på sig selv og deres familier til fx mad, eller andre basale fornødenheder som skolegang, eller de kan måske vælge at videreudvikle deres småvirksomheder for at forbedre deres nuværende og fremtidige livsvilkår..

DEM VI HJÆLPER, KAN SELV BLIVE HJÆLPERE

Global Supporters forventer som udgangspunkt i dette kredsløb ikke at få de penge, vi har støttet med, tilbage, men hvis modtageren af et beløb fra os bliver i stand til at tjene så meget, at de kan betale beløbet helt eller delvist tilbage til os, gør de det. Dermed bliver disse modtagere af hjælp selv en del af hjælpekredsløbet, idet de på denne måde gennem Global Supporters stiller det samme eller et mindre beløb, end det, de selv modtog, til rådighed for andre trængende i en lignende situation, som de selv var i. De hjulpne bliver således selv hjælpere.

Det er værd at bemærke, at ingen, vi har hjulpet med hjælp-til-selvhjælps-midler nogensinde stiller mere end det, de selv blev hjulpet med, til rådighed for at hjælpe andre. Global Supporters aldrig får noget ekstra tilbage for at have hjulpet en modtager. Ingen renter, ingen etableringsomkostninger, ingen gebyrer. Højst det beløb modtageren modtog, så den oprindelige modtager nu sætter os i stand til at hjælpe andre endnu en gang med så at sige de samme penge.

Optimalt set skaber vores første hjælpedonation til en modtager derefter en kaskade af hjælp og hjælpere.

INGEN SANKTIONER MOD DE, DER IKKE SELV ER I STAND TIL AT BLIVE HJÆLPERE

En høst kan slå fejl, en oversvømmelse kan ødelægge jorden og købmandsbutikken, folk kan blive syge. Indkomsten kan udeblive. Meget kan opstå, der hindrer de, vi har hjulpet, i selv at kunne hjælpe andre. Og hvad så? Så må vi tænke på, at vi gav modtagerne en gave. Det går forhåbentlig godt for de fleste, men det kan gå galt for enhver. Modtagerne skylder ikke Global Supporters noget. Blot er disse penge ude af det mikroøkonomiske hjælpekredsløb . Modtagerne af hjælpen fra Global Supporters bliver uanset, hvordan det går med vores hjælp, under hele forløbet behandlet med værdighed og ikke på nogen måde udsat for vold eller overgreb, uanset om de senere selv bliver i stand til at blive hjælpere for andre eller ej.
Global Supporters Logo
At styrke de fattige ved at stille finansiering til rådighed for at drive eller udvide deres forretning, opbygge deres aktiver (erhverve jord, bygge, forbedre deres hjem) og reducere deres sårbarhed ved jævne pengestrømme, adgang til kredit, opsparing og forsikring.
Stiftet af Skipper & Lauritsen
Cambodja •
Ecuador •
Malawi •
Pakistan •
Peru •
Rwanda •
Vietnam •
Zambia •
Zimbabwe