BUSINESS | GLOBAL SUPPORTERS
København, Fredag 06.12.2019
Kære Direktør el. Ejerleder,

Verden har brug for jer og I har brug for verden.

Ved at samarbejde med Global Supporters hjælper jeres virksomhed til at verden bliver mere bæredygtig - nu & her ved at I forbedrer andre menneskers livsvilkår med hjælp-til-selvhjælp og for kommende generationer ved at nye markeder og efterspørgsel udvikles.

Fortæl om jeres indsats til kunder og leverandører, ligesom det internt i organisationen kan øge moralen, når kollegaer ved, at en del af virksomhedens mission er at gøre verden bedre - og at det faktisk sker.

Kim Skipper, formand
Et formål kan gå langt ud over funktionelle fordele
Mange brands forsøger at etablere nye kundeforhold ved at have et formål. Et formål, der inspirerer og skaber respekt, kan gå langt ud over produktets funktionelle fordele.

Global Supporters Business tilbyder at jeres virksomhed tilføjer en nogle universielle værdier til jeres brand og dermed skaber et formål.

Spørg dig selv, hvad kvinderne i Afrika, Asien og Sydamerika ønsker? Svaret er det samme som dét vi ønsker, at vores børn får et godt sundt lykkeligt liv.

Ved blot at overholde vores fælles etiske principper bidrager jeres virksomhed igennem vores programmer til FN's verdensmål inden for bekæmpelse af sult, skabelse af jobs og styrkelse af lighed.

Jeres virksomhed kan dermed bruge disse værdier til at etablere et overordnet formål, der skaber en stærkere tilknytning til kunden end de funktionelle fordele.
Få tilsendt et tilpasset salgsoplæg. Se priser.
KONTAKT
Mikkel Skipper
Mail: business@globalsupporters.dk
Global Supporters Logo
At styrke de fattige ved at stille finansiering til rådighed for at drive eller udvide deres forretning, opbygge deres aktiver (erhverve jord, bygge, forbedre deres hjem) og reducere deres sårbarhed ved jævne pengestrømme, adgang til kredit, opsparing og forsikring.
Stiftet af Skipper & Lauritsen
Cambodja •
Ecuador •
Malawi •
Pakistan •
Peru •
Rwanda •
Vietnam •
Zambia •
Zimbabwe